REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AVESTI.PL ważny do 24.12.2014 roku dostępny jest W formacie Open Office lub PDF

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AVESTI.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 roku

 

Sklep Internetowy www.avesti.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.avesti.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez AVESTI BEATA WNUK z siedzibą w Porębie (adres siedziby: ul.Baśniowa 84 42-480 Poręba); NIP: 6492100318; REGON: 243071078; adres poczty elektronicznej: info@avesti.pl, numer telefonu: (+48) 608373725 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Zakup w sklepie internetowym www.avesti.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy avesti.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

 2. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem www.avesti.pl. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma AVESTI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 7. Zamówienia od Klientów są przyjmowane

 1. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie www.avesti.pl Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty e-mail.

 2. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe określenie przez Klienta rozmiaru zamawianego towaru jak również nie odpowiada za różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, dotyczy to różnicy w barwach i odcieniach oglądanymi na stronie www.avesti.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, drukarki Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu.

 3. Sklep avesti.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia istotnych błędów na stronach sklepu, polegających w szczególności na wyświetleniu wadliwych informacji o cenach, stanie towarów, terminie dostępności, terminie promocji, terminie przeceny. Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.

 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.

 6. Sklep avesti.pl zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty – ceny oferowanych towarów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.

 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura vat na życzenie Klienta.

 8. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem e-mailem pod adresem: info@avesti.pl

 9. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów avesti.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. Zmianami). Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 10. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego firny AVESTI i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz ich kasacji.

III. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sklep udostępnia następujące sposobu płatności:

 1. Płatności kartą kredytową i e-przelewem(przelew elektroniczny) przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności Transferuj.pl zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji. Wszystkie przeprowadzane transakcje są na bieżąco monitorowane poprzez wyspecjalizowany dział bezpieczeństwa. Wybór tej formy płatności wymaga opłacenia zamówienia w końcowym procesie składania zamówienia w Sklepie. O statusie płatności zarówno Klient jak i Sklep informowany jest w ciągu kilku minut co maksymalnie skraca czas oczekiwania na realizację zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się od chwili autoryzacji wpłaty w systemie Transferuj.pl Więcej informacji na www.transferuj.pl

 2. Płatność przelewem zwykłym: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmowym Sklepu (przysłanie potwierdzenia wpłaty nie jest przez nas uznawane). Wpłaty należy dokonywać na konto w ING Bank Śląski S.A. AVESTI Beata Wnuk, ul.Baśniowa 84 42-480 Poręba. W tytule płatności należy podać : imię, nazwisko, numer zamówienia. Dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 1. Płatność przy odbiorze: Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zamówienie przy odbiorze przesyłki. Pieniądze przekazuje się kurierowi. Przy wyborze tej formy przesyłki zamówienie realizowane jest w chwili odebrania zamówienia przez pracownika Sklepu.

 2. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem sklepu.

V. SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 2. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy:

 • Paczka kurierska (DHL lub InPost)

 • Paczka kurierska pobraniowa (DHL lub InPost)

 • Paczka pocztowa Kurier48 (Poczta Polska SA)

 • Paczka pocztowa Kurier48 pobranie (Poczta Polska SA)

 • List polecony ( Poczta Polska SA)

 • Przesyłka paczkomatem InPost

 1. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@avesti.pl celem uzgodnienia szczegółów).

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Czas dostawy towarów zależny jest od wybranej formy transportu: w przypadku Poczty Polskiej jest to 2 dni robocze, w przypadku firmy kurierskiej jest to następny dzień roboczy po wyjściu paczki z magazynu.

 2. Sklep zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

 3. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VII. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży sklep avesti.pl odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy klienta (szczegóły ustawy kliknij tutaj).

 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 4. Towar zakupiony w sklepie avesti.pl Klient może wymienić na inny rozmiar, fason lub zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 6. W przypadku dostarczenia do Klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty wymiany ponosi Sklep.

 7. Zwrot towaru i wymiana dokonywana jest na podstawie dowodu zakupu(paragon,faktura).

 8. Paczki należy wysyłać na adres firmy Avesti.pl ul. Baśniowa 84 42-480 Poręba

 9. Procedura i zasady realizacji reklamacji opisana jest w zakładce Zwroty Wymiany Reklamacje

 10. W przypadku uznania reklamacji możliwa jest:

  - naprawa towaru na koszt producenta/sprzedawcy;

  - wymiana towaru na nowy, pełnowartościowy produkt;

  - zwrot wartości towaru.

 11. W przypadku reklamacji uznanej firma AVESTI.PL odsyła naprawiony/nowy produkt na swój koszt, lub zwraca kwotę za reklamowany towar na konto podane przez Klienta w przypadku braku towaru na wymianę.

 12. W przypadku odrzucenia reklamacji odsyłamy towar na koszt Klienta (paczka pobraniowa na wartość kosztu przesyłki).

 13. Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia wynikłe z złego dopasowania modelu do budowy ciała,

- uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.)

- uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,

- uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,

- towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem,

- wygoda towaru,

- odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru,

 1. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

VIII. WYMIANA

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model) pod warunkiem, że towar:

 • znajduje się w nienaruszonym stanie,

 • nie nosi żadnych śladów użytkowania,

 • posiada oryginalne opakowanie oraz metki,

 • klient posiada oryginał dowodu zakupu.

 1. Podstawą wymiany jest dowód zakupu (paragon/faktura). Towar do wymiany przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.

 2. Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: info@avesti.pl

 3. W przypadku dostarczenia do Klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty wymiany ponosi Sklep.

 4. Procedura wymiany opisana jest w strefie Zwroty Wymiany Reklamacje

 5. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.

 6. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

IX. ZWROT TOWARU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.

 2. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

 3. Podstawą zwrotu jest dowód zakupu (paragon/faktura).

 4. W przypadku odstąpienia od umowy AVESTI dokona zwrotu zapłaconej przez Konsumenta kwoty (ceny oraz kosztu dostawy jeżeli została uiszczona przez Konsumenta do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu), niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.
 5. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (np klient zakupił 2 produkty a zwraca 1) AVESTI dokona zwrotu zapłaconej przez Konsumenta kwoty ceny produktu.
 6. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email: info@avesti.pl

 7. W przypadku dostarczenia do Klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty wymiany ponosi Sklep.

 8. Procedura zwrotu opisana jest w strefie Zwroty Wymiany Reklamacje

 9. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

 10. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

X. NEWSLETTER

 1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”. Klient może również według swojego wyboru zaznaczyć odpowiedni checkbox wyrażający zgodę Klienta na otrzymywanie poprzez email informacji o promocjach i nowościach pojawiających się w naszym sklepie. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać z Sklepem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres sklep@avesti.pl

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez AVESTI jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.
 3. AVESTI stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do AVESTI.
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sklep produktach i świadczonych usługach.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce zatytułowanej “Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.avesti.pl.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 


© 2012 - 2024 copyright: avesti.pl
projekt i wykonanie: xirshop.pl