ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE
Towar zakupiony w naszym sklepie mogą Państwo zawsze wymienić na inny rozmiar, fason lub zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wysłania przesyłki.
Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.
W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.

W przypadku dostarczenia do Klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty wymiany ponosi Sklep.
Zwrot towaru i wymiana dokonywana jest wyłącznie na podstawie  kopii lub oryginału dowodu zakupu (paragon,faktura)!
PACZKI NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES FIRMY:
AVESTI.PL ul. BAŚNIOWA 84 42-480 PORĘBA


REKLAMACJE
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks cywilny. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży sklep avesti.pl odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy klienta (szczegóły dotyczące ustawy kliknij tutaj)
PROCEDURA REKLAMACJI:
1. Należy pobrać FORMULARZ REKLAMACYJNY tutaj: [ wersja MS Word ]  [ wersja PDF ] Klient wypełnia formularz reklamacyjny i przesyła wersję elektroniczną na nasz adres oraz drukuje wersje papierową, którą po wypełnieniu i podpisaniu załącza do przesyłki z zakupionym towarem. Istnieje możliwość zgłaszania reklamacji w formie pisemnej bez konieczności skorzystania z formularza przez Klienta.
2. Klient odsyła formularz wraz z kopią lub oryginałem dowodu zakupu i towarem, na swój koszt, na nasz adres AVESTI.PL BAŚNIOWA 84 42-480 PORĘBA
3. Po otrzymaniu przesyłki pracownik Sklepu przekazuje towar do dystrybutora lub rzeczoznawcy, który oceni zasadność roszczenia reklamacyjnego oraz wyda decyzję w sprawie załatwienia reklamacji - czas w jakim powinna zapaść decyzja to 14 dni o daty otrzymania przesyłki

4. W przypadku UZNANIA REKLAMACJI możliwa jest:
- naprawa towaru na koszt producenta/sprzedawcy;
- wymiana towaru na nowy, pełnowartościowy produkt;
- zwrot wartości towaru.
5. W przypadku reklamacji uznanej firma AVESTI.PL odsyła naprawiony/nowy produkt na swój koszt, lub zwraca kwotę za reklamowany towar na konto podane przez Klienta w przypadku braku towaru na wymianę.
6.W przypadku ODRZUCENIA REKLAMACJI odsyłamy towar na koszt Klienta (paczka pobraniowa na wartość kosztu przesyłki).
7. REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:
- uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.)

- uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
- uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
- towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- wygoda towaru,
- odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru,

8.Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia reklamacji.
9. Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy.
10. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.


WYMIANA
Podstawą wymiany jest oryginał dowodu zakupu (paragon/faktura)!
Towar do wymiany przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu!

Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: info@avesti.pl
W przypadku dostarczenia do Klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty wymiany ponosi Sklep.
Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model) pod warunkiem, że towar:
 • znajduje się w nienaruszonym stanie,

 • nie nosi żadnych śladów użytkowania,

 • posiada fabryczne opakowanie oraz metki,

 • posiada oryginalne opakowanie, opakowanie jest integralną częścią towaru.

 • klient posiada oryginał dowodu zakupu.

W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
PROCEDURA WYMIANY:
 1. Należy pobrać FORMULARZ WYMIANY tutaj: [ wersja MS Word ]  [ wersja PDF ]Klient wypełnia formularz reklamacyjny i przesyła wersję elektroniczną na nasz adres oraz drukuje wersje papierową, którą po wypełnieniu i podpisaniu załącza do przesyłki z zakupionym towarem. przez Klienta.

 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

 3. Klient odsyła formularz wraz z kopią lub oryginałem dowodu zakupu i towarem, na swój koszt, na nasz adres AVESTI.PL BAŚNIOWA 84 42-480 PORĘBA
 4. Klient wpłaca na konto firmowe kwotę w wysokości ceny wybranej przez siebie wysyłki. Wpłaty należy dokonywać na konto ING Bank Śląski S.A. AVESTI Beata Wnuk ul. Baśniowa 84 42-480 Poręba . W tytule przelewu prosimy o wpisanie NUMERU ZAMÓWIENIA z dopiskiem WYMIANA.
 1. Po otrzymaniu przesyłki towar zostaje wymieniony na towar pożądany lub w przypadku braku towaru na wymianę, zwrócimy kwotę za odesłany towar i kwotę za ponowną wysyłkę, opłaconą przez Klienta na poczet wymiany towaru.

 2. W przypadku zwrotu zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

 3. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.

 4. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

 5. Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy.

 6. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu. 


ZWROT TOWARU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Podstawą zwrotu jest oryginał dowodu zakupu (paragon/faktura)!
Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email: info@avesti.pl
W przypadku dostarczenia do Klienta towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem koszty wymiany ponosi Sklep.
Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
Zgłoszenie chęci zwrotu towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
PROCEDURA ZWROTU:
 1. Należy pobrać FORMULARZ ZWROTU tutaj: [ wersja MS Word ]  [ wersja PDF ]Klient wypełnia formularz reklamacyjny i przesyła wersję elektroniczną na nasz adres oraz drukuje wersje papierową, którą po wypełnieniu i podpisaniu załącza do przesyłki z zakupionym towarem przez Klienta.

 2. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

 3. Klient odsyła formularz wraz z oryginałem dowodu zakupu i towarem, na swój koszt, na nasz adres AVESTI.PL BAŚNIOWA 84 42-480 PORĘBA

Prosimy nie przysyłać kserokopii rachunków/faktur, tylko oryginalne dokumenty sprzedaży umożliwiają dokonanie zwrotu.
 1. Po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu zgodności towaru z zasadami zwrotu dokonujemy zwrotu na wskazane przez Klienta w formularzu konto.

 2. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.

 3. Płatność tytułem zwrotu towaru zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy AVESTI dokona zwrotu zapłaconej przez Konsumenta kwoty (ceny oraz kosztu dostawy jeżeli została uiszczona przez Konsumenta do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu), niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

 5. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (np klient zakupił 2 produkty a zwraca 1) AVESTI dokona zwrotu zapłaconej przez Konsumenta kwoty ceny produktu.

 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

 7. Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy.

 8. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.


© 2012 - 2024 copyright: avesti.pl
projekt i wykonanie: xirshop.pl